Zář 052010
 

Tento hrad, nacházející se na skalnatém vrchu nad řekou Moravicí cca 5 km severně od Vítkova, vznikl přibližně v druhé polovině 13.století. Jeho zakladatelem byl pan Vítek z Kravař. Hrad sloužil k ochraně jižní části opavského knížectví. Z hradu se dochovaly mohutné zříceniny, velké a dobře zachovalé sklepy.

 

Celou, detailně popsanou a ponurou historii hradu si můžete přečíst na obecním portále města Vítkov. Bohužel ponurá historie hradu Vikštejna se táhne až do současnosti. V těsné blízkosti hradu se nacházela terénní stanice Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Opava. Tato stanice fungovala 20 let a ochránci v ní učili děti ochraně přírody. Stanice vznikla zrekonstruováním ruiny staré chaty, kterou ochránci dostali od státu do bezplatného užívání. Rekonstrukce proběhla na náklady ochránců přírody. Letos jim však stát budovu zabavil a po ČSOP vymáhá 257 tis. Kč jako zpětný nájem. V době mé návštěvy (červenec 2010) byla budova uzavřena. Úřední šiml opět zařehtal. Říká se: „Iniciativní blbec je horší, než třídní nepřítel“. A tak díky pánům úředníkům z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových skončila zase jedna dobrá věc. Stát opět zabavil za cizí peníze zrekonstruovanou věc, aby ji mohl nechat opět zchátrat.

Je třeba podotknout, že ČSOP v celé kauze není zcela bez chyby. Během bezplatného pronájmu ukončila svou činnost Okresní výkonná rada Českého svazu ochránců přírody Opava a veškerý její majetek byl převeden na Český svaz ochránců přírody Opava. V podstatě došlo pouze ke změně hlavičky. Této kosmetické změny si všimli úředníci až po 7 (slovy: sedmi!!!) letech a začali jednat. Více o této kauze si můžete přečíst ZDE.

 

Poloha na mapě: 49°48’16.882″N, 17°46’24.211″E

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(poviné)

(poviné)