Lis 112011
 

Autorem Ortonova efektu je fotograf Michael Orton, který tuto metodu vytvářel již při fotografování. Vždy exponoval jedno políčko filmu správně a ostře exponované a druhé políčko kontrolovaně rozostřené a přeexponované o dva stupně EV. Oba negativy pak dal na sebe a v temné komoře z nich „vyrobil“ jednu fotografii, která pak vypadala jakoby rozmazaně, ale stále byly patrné obrysy. Obecně lze Ortonův efekt nazývat efektem zasněné fotografie. Tato technika vznikla při snaze Michaela Ortona napodobit akvarely.

V dnešní digitální době máme možnost jednoduchým způsobem si tento efekt vyrobit v počítači. Na internetu najdete několik způsobů, jak toho dosáhnout. Vždy jde ale o práci s vrstvami, takže je třeba použít program, který tuto možnost má, např. Adobe Photoshop, GIMP,  popř. jiný. Program Adobe Photoshop Elements má dokonce tento filtr zabudovaný v sobě, jmenuje se „Orton Efekt“ (jak jinak), najdete jej ale až ve verzi 10.

Tato roční doba je ideální pro aplikaci Ortova efektu na Vaše fotografie s podzimní tématikou. V tomto článku Vám chci ukázat, jak na to. Budu pracovat s programem Adobe Photoshop CS 5, kde jsem vyzkoušel dva různé postupy.

 

Původní fotografie, se kterou vám celý postup popíšu.

 

Jak na to v Photoshopu 1

Nejdříve je potřeba zvolit vhodnou fotografii. Né každá se hodí, výběr je pouze na vás. Fotografii otevřete v editoru a pak pokračujte podle následujících bodů:

 • Fotografii duplikujte: Vrstva/Duplikovat vrstvu nebo použijte klávesovou zkratku CTRL + J
 • Nyní nasimulujeme přeexponování. Lze použít dva různé způsoby:
 1. Zvolte režim prolnutí vrstev „Závoj“ – fotografie se tak značně zesvětlí. Nebo
 2. Použijte pro zesvětlení nástroj „Křivky“ nebo „Úrovně“. Také je možno použít nástroj „Expozice“. Ať použijete jakýkoliv nástroj, nebojte se fotografii zesvětlit hodně. Nesmí ale při tom dojít ke ztrátě kresby ve světlech, takže kontrolujte histogram!!!
 • Teď proveďte sloučení vrstev do jedné.
 • Další krok je opět duplikace vrstvy – viz výše
 • Nastavte režim prolnutí vrstev na „Násobit“, lépe pak můžete pozorovat výsledek při dalším kroku
 • V menu zvolte Filtr/Rozostření a vyberte „Gaussovské rozostření“.

Tady jsme u kroku, který je pro sílu efektu klíčový. Je pouze jen a jen na vás, jakou sílu rozostření použijete. Je to otázka motivu fotografie a osobního vkusu či sebecenzůry. Může z toho vzniknout nádherná zasněná fotografie anebo, pokud použiji malířský žargón, hrozná patlanina. Síla rozostření (poloměr) se doporučuje nastavit v rozmezí do 40-ti, nemusí být vidět detaily, ale obrysy ano. Nastavení poloměru kontrolujte na monitoru nejlépe při 100% zvětšení obrázku.

 • Jste-li z výsledkem spokojeni, klikněte na OK
 • Následuje poslední krok, sloučení vrstev

A jsme s aplikací Ortonova efektu hotovi, s fotografií ale můžete pracovat dále. Často dojde, díky režimu „Násobit“ ke ztmavení fotografie. Pokud se vám fotografie zdá příliš tmavá, trochu ji zesvětlete nástrojem „Křivky“. Pozor ale na to, aby se přílišným zesvětlením právě aplikovaný efekt z fotografie nevytratil. Také bývá vhodné trochu snížit saturaci obrázku.

Na následujících obrázcích je zobrazen krok po kroku celý postup:

Tady je výsledek.

 

Jak na to v Photoshopu 2

Druhý postup je téměř nachlup stejný, liší se jen v tom, že se fotografie nebude zesvětlovat. Na zduplikovanou vrstvu aplikujeme nástroj „Křivky“ a fotografii drasticky zkontrastníme výrazným posunem křivky do písmena „S“. Opět si dejte pozor na ztrátu kresby ve světlech a tady i ve stínech, proto opět kontrolujte histogram. Poté následuje aplikace Gaussovského rozostření v rozmezí poloměru 20 – 40 na zduplikovanou vrstvu (filtr nelze použít na vrstvu Křivky). Sílu efektu lze korigovat nastavením krytí vrstvy. Jste-li spokojeni, proveďte sloučení vrstev do jedné a pak případně proveďte ještě nějakou jinou korekci jasu a barev, pokud to je potřeba, stejně, jako u předchozího postupu. A je hotovo.

Na následujících obrázcích je tento postup opět znázorněn:

Výsledek druhého postupu.

 

Jak je vidět, oba postupy se svým výsledkem značně podobají. Jednotlivé kroky v jednotlivém postupu se dají různě kombinovat. Na tom, jak bude výsledná fotografie vypadat, hodně záleží na jednotlivých nastaveních nástrojů, které při úpravě použijeme. Proto je třeba značně experimentovat a udělat z jedné fotografie několik variací, z nichž pak vyberete tu, která se vám bude nejvíce zamlouvat.

Tvorba Ortonova efektu se dá udělat i v programu Zoner Photo Studio. Jak na to si ale ukážeme v některém z následujících článků.

Přeji Vám hodně zdaru při tvorbě vašich zasněných fotografií!

Na osobních stránkách Michaela Ortona si můžete prohlédnou jeho „zasněné“ fotografie.

 

  One Response to “Co to je „Ortonův efekt“ a jak ho vytvořit”

 1. […] v programu Adobe Photoshop. Celý postup a také něco o samotném Ortonovi si můžete přečíst zde. V tomto článku se vám pokusím ukázat, že i v programu Zoner Photo Studio to jde, i když […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(poviné)

(poviné)